Ønsker du å hedre noen som har gått bort?

Anbefalt lengde på minneord er maksimalt 2000 ord. Vi ber om at minneord inneholder opplysninger om avdødes alder og dato for når avdøde gikk bort. Vi forbeholder oss retten til å forkorte og redigere innsendte manuskripter. Vi anbefaler også at minneord skrives i omtaleform.

Du kan også kontakte oss på telefon 02418 eller e-post navn@lokal-avisa.no.

Vi forbeholder oss retten til å forkorte og redigere innsendte manuskripter.

Frister for innlevering
Klokka 12.00 – to dager før publisering.

    Minneord

    Felter merket (*) er obligatoriske

    Kontaktinformasjon