Fullskjermannonse

Enheter Desktop, Tablet, Mobil
Format1920x1080px responsivt*
PlasseringDesktop forside – midtbanner 2,
Mobil forside – mobilbanner 2 og 3
Pris500 CPM
Format type Display, Video, Rich Media**
Filformat JPG / GIF / PNG / Video / HTML5**
Størrelse (kB) 2x 150kB***
Annet materiell
  • Klikk URL
  • Visningsteller (valgfritt)

Annonsen ligger plassert på forsiden av avisene og dukker opp når brukeren scroller nedover på siden. Annonsen scroller naturlig med resten av innholdet på siden, og den vil på et punkt dekke hele skjermen.

Hele flaten kan utnyttes, men da det finnes mange ulike skjermstørrelser og enheter bør viktig innhold plasseres i senter av materiellet («safe area»). Se beskrivelse lengre ned på siden.

Vi gjør oppmerksom på at dette er et nytt format hos oss, og at kravspesifikasjonene kan endres i startfasen. Vennligst sørg for at dere innhenter informasjon og oppdaterte spesifikasjoner fra oss.

Fullskjermannonse

Stillbilder
Gjelder ved levering av materiell som to statiske bilder uten bevegelige elementer.

  1. Opprett to bilder på 1920x1080px.
  2. Plasser bakgrunnsbildet slik at det dekker hele flaten. Plasser alle komponentene innenfor «safe area». Landskap (horisontalt) 1400x940px, portrett (vertikalt) 528x940px. Se skravert område på illustrasjonene under.
  3. Eksporter som JPG, PNG eller GIF. Maks 150kB pr bilde.
  4. Lever bildene sammen med klikk URL og ev. visningsteller.